fredag den 31. juli 2015

Flere knuder - Additional knots
Dette er den første knude jeg viste i videoen, resultatet kommer til at ligne en cluny
This is the first knot I show in the video, it turns out kinda like a Cluny.


1) Start med tre tråde 
    (Start with three threads)

2) Spænd to tråde ud i et V og lav to knuder rundt om den ene 
    (Two of the three threads should be put in a V, the last shuttle is usen to make two knots around one of the two base threads)

3) Gør det samme på den anden side. Husk at det er med den samme skytte
     (Do the same on the other base thread. Remember not to switch shuttles)

4) Fortsæt således. Man kan lave en sidste knude rundt om begge de nederste tråde for at færdiggøre det.
     (continue until finished. You can make one final knot around both of the base threads to finish it off )


Her er nummer to knude, den såkaldte "Square knot"

 1) tre tråde. Én er grundtråden, dvs. den er nederst.
(Three theads again, choose one thread to be the base thread)

2) Vælg en tråd som skal være den første. Læg denne henover den nederste tråd
(Choose another thread to be the first, lay this one across the base thread)

3) tag den sidste tråd og før den henover den første tråd. Herefter føres den underbåde grundtråd og den første tråd, og op igennem den første skyttes løkke.
(Put the remaining thread over the first thread. Now put it underneath bot the other threads and finish it by putting it through the loop made by the first thread)

4) træk knuden til. Lav en knude mere. Den første tråd er altid den samme (her er den blå)
(tighten the knot. Make another knot. The first thread is always the same one, here it is the blue one)


Dette er det samme, men på en ring. Lav en doubleknude for at starte ringen, og læg så den skytte væk indtil du skal lukke ringen.
(This is the same thing, but on a ring. Make one doubleknot to form the ring and put that shuttle to the side until you need it to close)


Zig Zag

1) tre tråde
(three threads)

2) Lav en bue med to af dem
(make a chain with two of the threads)

3) Sæt buen ned på den tredje tråd ved at lave en helt almindeligknude
(put the chain down on the last thread by making any knot)

4) Fortsæt således
(continue)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar