torsdag den 20. august 2015

Mønster på Babysko - Pattern for Baby booties
I made these little booties by crocheting the sole and the needle tatting the top.


Hvis du bruger mønsteret og lægger et billede af det op på nettet, så husk at tagge mig med #MosterJohanne : )

BABYSKO 

DANSK MØNSTER

(english below)

FORKORTELSER
lm: luftmaske
km: kædemaske
fm: fastmaske
m: maske(r)
stgm: standmaske

Hæklet Version


------------------------------>  TOP <----------------------------


Start med 2 lm

1. runde: 5 fm i 2. m fra nålen. km i rundens første m.

2. runde: 1 lm (2 fm i næste m) x 5, km i rundens første m.

3. runde: 1 lm, (2 fm i næste m, 1 fm) x 5, km i rundens første m.

4. runde: 1 lm, (2 fm i næste m, 2 fm) x 4, 1 lm v

5. runde; (2 fm i næste m, 3 fm) x 4. klip garnet fra.


------------------------------> SÅL <----------------------------


vend ikke arbejdet på noget tidspunkt. Start med 10 lm.

1. runde: 1 lm (1 fm i hver m) x 8, 3 fm i sidste m. arbejd videre på bagsiden af luftmaskekæden. (1 fm i hver m) x 8, 3 fm i sidste m. km i rundens første fm. (24 m)
2. runde: 1 lm (1 fm i hver m) x 9, 2 fm i næste 3 m, (1 fm i hver m) x 9, 2 fm i næste 3 m, km i rundens første fm. (30 m)
3. runde: 1 lm *1 fm i hver m indtil den runde del. (2 fm i næste m, 1 fm) x 3, gentag fra *. km i rundens første fm.


4. runde:  1 lm *1 fm i hver m indtil den runde del. (2 fm i næste m, 2 fm) x 3, gentag fra *. km i rundens første fm.


5. runde: 1 lm *1 fm i hver m indtil den runde del. (2 fm i næste m, 2 fm) x 3, gentag fra *. km i rundens første fm.

------------------------------> SIDER<----------------------------

6. runde: 1 lm, fm i alle m hele vejen rundt, km i rundens første fm.

7. runde: 1 lm, 1 fm i hver m indtil den runde del. tag en m ind, 1 fm i hver m i den runde del. tag en maske ind i den anden side. 1 fm til enden af runden. km i rundens første fm.

8. runde: 1 lm, 1 fm i hver m indtil midten af de første runde del, 1 fm i resten af runden, km i rundens første fm.
tag overdelen og læg den over skoens front (det er den modsatte del af der hvor vi starter runderne) Husk hvor overdelen nogenlunde skal være.

9. runde: 1 lm, 1 fm i hver m indtil overdelen skal påsættes. Før nålen gennem den første m og derefter igennem skoens side (den næste m) hent en løkke og træk den igennem begge m (2 m på nålen), hent en løkke igen og træk igennem. Dette gøres hele vejen rundt. Spring en m over her og der, for at få toppen til at sidde symmetrisk på fronten af skoen.

10. runde: 3 lm, 1 stgm i næste 2 m, 2 lm, (1 stgm i næste 3 m, 2 lm, spring 2 m over) til rundens ende. km i rundens første fm.

11. runde: mussetakker: 1 lm, (1 fm, 1 stgm, 1 fm, 1 km om de 2 luftmasker i runde 9) hele vejen rundt. km i rundens første m. Klip garnet fra og sy enderne ind.

-------------------------------><-----------------------------------
Orkeret Version


Lav en hæklet sål (se hæklet version)

Med det samme garn som du lavede sålen med, tråd nålen og efterlad omkring en halv meters tråd. Indsæt nålen i en m midt bagfor.

Bue: 5 - 5, spring 4 m over og træk nålen igennem. slå en knude. Gør dette indtil du vil starte på skoens front. (med mit garn er det cirka 4 buer)

Bue: 5 - 5 træk nålen igennem, Ring: 5 - 5 skip 4 m på sålen og træk en løkke op med en hæklenål. denne løkke erstatter et picot, 5 - 5 træk nålen igennem og saml til en ring. Slå en knude. Gør dette indtil du er på det samme sted på den anden side af fronten. (for mig er det omkring 6)

Fortsæt med 5 - 5 buer indtil enden af runden. Klip garnet fra og sy enderne ind.

Tråd nålen igen og efterlad omkring en halv meters tråd.

indsæt nålen hvor ringene starter. Ring: 3 - 3 sammenhæft i næste picot, Slå en knude, Bue: 3 - 3 indtil næstsidste picot, Ring: 3 - 3, sammenhæft i sidste picot på fronten. (Bue: 3 - 3) resten af vejen rundt.

Når du er tilbage ved starten på fronten, (5, sammenhæft til næsten picot) indtil enden af fronten. Klip garnet fra og sy enderne ind.


BABY BOOTIES

ENGLISH PATTERN

ABBREVIATIONS
sc: single crochet
sl st: slip stitch
st: stitches
ch: chain
sc 2tog: single crochet 2 together
y.o.: yarn over

Crocheted Version


-----------------> TOP<------------------------


start by chaining 2

Round 1: sc 5 in 2nd ch from hook. sl st in first sc of round.

Round 2: ch 1, (2 sc in next st) x 5, sl st in first sc.

Round 3: ch 1, (2 sc in next st, 1 sc) x 5 sl st in first sc. 

Round 4: (2 sc in next st, 2 sc) x 4, ch 1, turn.

Round 5: (2 sc in next st, 3 sc) x 4, cut yarn.


put this aside for now. We will use it in round 9 of the sides.

-----------------> SOLE <------------------------

(never turn when working this part) Start by chaining 10


Round 1: start in  2nd ch from hook (1 sc in each) x 8, 3 sc in last st, work on the backside of chain(do not turn), (1 sc in each) x 8, 3 sc in last st, sl st in first sc of round. (24 st)


Round 2: ch 1, (1 sc in each) x 9, 2 sc in next 3 st, (1 sc in each) x 9, 2 sc in next 3 st, sl st in first sc of round. (30 st)
Round 3: ch 1, work 1 sc down the side. in the turn, work (2 sc in next st, 1 sc) x 3. Repeat on other side. sl st. in first sc of round. (36 st)
Round 4: ch 1, work 1 sc down the side. in the turn, work (2 sc in next st, 2 sc) x 3. Repeat on other side. sl st. in first sc of round. (42 st)

Round 5: ch 1, work 1 sc down the side. in the turn, work (2 sc in next st, 3 sc) x 3. Repeat on other side. sl st. in first sc of round. (48 st).-----------------> SIDES<-----------------------

Round 6: ch 1, work 1 sc in each st all the way around. sl st. in first sc.

Round 7: ch1, work 1 sc in each st down the side. In the turn sc 2 tog. work 1 sc in each st until end of turn, sc 2 tog. do the same for the other turn. sl st. in first st of round.

Round 8: ch 1, 1 sc in each st until middle of first turn, sc 2 tog, 1 sc until end of round, sl st in first st of round.

Grab the top and put it towards the front (its the opposite turn of where we start each round) remember where it roughly needs to go.

Round 9: ch 1, 1 sc in each st until you are at the point where you want to add the top.  Now add your top and hold it in place. put the needle through the first st in the top and then through the next st on the side, y.o. and pull through both st. (2 loops on hook) y.o. and pull through both. Do this all the way around, skip a st here and to make the top sit symmetrically. 1 sc in each st until end of round, sl st in first sc of round.

Round 10: ch 3, dc in next 2 st, ch 2 (1 dc in next 3 st, ch 2, skip 2 st) until end of round. sl st. in first st in round.

Round 11: ch 1, (1 sc, 1 dc, 1 sc, sl st in chain 2 space) in each 3 dc clusters until end. sl st. in first st in round. cut yarn and sew in ends
--------------------------------><--------------------------------------


Tatted Version

ABBREVIATIONS
number: number of double knots (example: 5 means 5 double knots)
- : picot (example: 5 - 5 means 5 double knots, picot, 5 double knots)Crochet a sole (see crocheted version)

with the same yarn you made the sole with, thread the needle and leave about 3 feet of tail thread. Insert the needle in the st at the middle back of the sole.

chain: 5 - 5, skip 4 st and pull the needle through. make overhand knot. Do this until you want to start the front (in mine its about 4 chains)

Chain: 5 - 5 pull through, Ring: 5 - 5 skip 4 st on the sole, insert the crochet hook and pull up a loop(this replaces the picot) 5 - 5 close ring with knot. Do this until you reach the same point on the other side. (mine is about 6 rings separated by chains).

Proceed with the chain 5 - 5 just like the other side. work until end of round. sew in ends.

thread the needle again, again leave about 3 feet of tail thread

insert needle where the rings start. Ring 3 - 3, join to next picot, make a knot (Chain 3 - 3 join to next picot, create overhand knot) until second to last picot on the front, Ring 3 - 3, join to next picot. (Chain 3 -3) all the way around

After you complete the round, you are back at the side of the front; (5, join to next picot) until end of front. cut the yarn and sew in ends.

4 kommentarer:

 1. Which yarn and which size crochet did you use for the booties ?

  SvarSlet
  Svar
  1. Hello : ) sorry for the late answer, I guess I didn't set up my blog properly to forward messages. I used 100 % cotton for both, but I have also made them in acrylic yarn a couple of times. Personally, I find the cotton ones to be much nicer, but it comes down to personal preferende: ). The yarn I used is for 3 mm (I think you call it sock weight?) and a hook to match. I hope that helped : D

   Slet
 2. Johanne,
  What is the finished bootie size (length measurement)? Is it 0-3mos? What gauge is the stitches/rows per centimeter (USA inches)?
  Mindy
  Gainesville, GA, USA

  SvarSlet
  Svar
  1. I honestly don't know, since I gave the ones I made away as a present. They fit my 3 month old nephew back then yes :)

   sorry, I didn't do gauges back then either :/

   Slet